Bài viết mới

Làng Hành Thiện – một thị tứ kiểu hiện đạ

Làng Hành Thiện – một thị tứ kiểu hiện đạ

Rất hứng thú với nhận xét trên đây của Prierre Gourou, bài viết này cố gắng làm nổi rõ lên cái nổi trội này của Hành Thiện như là một cách để giới thiệu làng Hành Thiện với bạn đọc.

Toàn cảnh lễ hội chùa keo làng Hành Thiện 2016


Lễ Hội truyền thống tại ngôi Làng Hành Thiện luôn là một nghi lễ Trang Trọng nhất. Từ vài ba ngày trước khi khai hội, toàn dân tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ đại của các phe xóm ở 2 đầu xóm và dọc đường Thổ lối trước.

Video lễ hội chùa keo

Album ảnh

Sự kiện

Chương trình lễ hội chùa Keo Hành Thiện 2016 Kế hoạch tổ chức Lễ hội chùa Keo Hành Thiện 2016

Kết nối

Hội thanh niên làng Hành ThiệnTrang tin làng Hành ThiệnKênh Youte làng Hành ThiệnPage làng Hành ThiệnTổng quan về lễ hội chùa keo