Tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng 2013 làng Hành Thiện

Giới thiệu sách

 • Hành Thiện thơ xuân - Bính Tuất 2006

  Hành Thiện thơ xuân - Bính Tuất 2006

 • Hành Thiện thơ xuân - Kỷ sửu 2009

  Hành Thiện thơ xuân - Kỷ sửu 2009

 • Hương xuân làng thơ

  Hương xuân làng thơ

 • Hành Thiện tự ngàn xưa

  Hành Thiện tự ngàn xưa

 • Hương thơ hội làng

  Hương thơ hội làng

Công đức

 • ĐẶNG HUY TUẤN
  Tiến cúng : (50.000 VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 9 - Làng Hành Thiện
 • NGUYỄN VĂN LIÊM
  Tiến cúng : (50.000 VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Chùa Trong-Hành thiện
 • NGUYỄN THỊ LƯỢT
  Tiến cúng : (20.000 VNĐ ) - Hai mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 9 - Làng Hành Thiện
 • PHẠM NGỌC HÒA
  Tiến cúng : (200.000 VNĐ ) - Hai trăm ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 2 - Làng Hành Thiện
 • ĐỖ MẠNH GIANG
  Tiến cúng : (50.000 VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm phố Ngọc Tiên
 • GĐ Ông Bà CƯỜNG
  Tiến cúng : (200.000 VNĐ ) - Hai trăm ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 5 - Làng Hành Thiện
 • ĐẶNG ĐỨC TỈNH
  Tiến cúng : (200.000 VNĐ ) - Hai trăm ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 7 - Làng Hành Thiện
 • ĐỖ THỊ NGẮN
  Tiến cúng : (20.000 VNĐ ) - Hai mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 11 Xuân thượng
 • NGUYỄN VĂN NAM
  Tiến cúng : (20.000 VNĐ ) - Hai mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Bắc Giang
 • ĐẶNG VĂN LỢI
  Tiến cúng : (10.000 VNĐ ) - Mười ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 4 - Làng Hành Thiện
 • NGUYỄN THÀNH HỒNG
  Tiến cúng : (30.000 VNĐ ) - Ba mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 9 - Làng Hành Thiện
 • LÊ NGUYỆT DIỆN
  Tiến cúng : (50.000 VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 19-Xuân thượng
 • ĐẶNG KHẮC LỘC
  Tiến cúng : (20.000 VNĐ ) - Hai mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Cát bi-Hải Phòng
 • NGUYỄN CHI
  Tiến cúng : (50.000 VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 10 - Làng Hành Thiện
 • ĐẶNG NGỌC CƯỜNG
  Tiến cúng : (50.000 VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 8 - Làng Hành Thiện
 • BÙI MINH TIẾN
  Tiến cúng : (100.000 VNĐ ) - Một trăm ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm phố Ngọc Tiên
 • VŨ THỊ YẾN
  Tiến cúng : (50.000 VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Hồng Thiện
 • VŨ MINH GIANG
  Tiến cúng : (50.000 VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xuân thượng
 • ĐẶNG NGỌC TUYNH
  Tiến cúng : (30.000 VNĐ ) - Ba mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 19 Ngọc Tiên
 • Anh Chị NGỌC MƠ
  Tiến cúng : (50.000 VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm phố Ngọc Tiên
 • VŨ XUÂN TUYẾN
  Tiến cúng : (100.000 VNĐ ) - Một trăm ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 16 Xuân thượng
 • ĐÀO VĂN THANH
  Tiến cúng : (30.000 đ VNĐ ) - Ba mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 3 Hành Thiện
 • NGUYỄN XUÂN MẤN
  Tiến cúng : (50.000 đ VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 9 Hành Thiện
 • PHẠM VIÊT TUẤN
  Tiến cúng : (50.000 đ VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 8 Hành Thiện
 • VŨ XUÂN TUYẾN
  Tiến cúng : (100.000 VNĐ ) - Một trăm ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 16 Xuân Thượng Xuân Trường Nam định
 • ĐÀO VĂN THANH
  Tiến cúng : (30.000 đ VNĐ ) - Ba mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 3 Hành Thiện Xuân Trường Nam Định
 • NGUYỄN XUÂN MẤN
  Tiến cúng : (50.000 đ VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 9 Hành Thiện Xuân Trường Nam định
 • VŨ TUẤN LONG
  Tiến cúng : (50.000 đ VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Nam Ninh-Nam định
 • NGUYỄN VIẾT TƯ
  Tiến cúng : (50.000 đ VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 9 Hành Thiện
 • NGUYỄN THỊ THẰM
  Tiến cúng : (50.000 đ VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Bảo Lộc Lâm Đồng
 • NGUYỄN TIẾN LẬP
  Tiến cúng : (20.000 VNĐ ) - Hai muơi nghìn đồng
  Địa chỉ : Xóm 5 Xuân Châu
 • LÊ THẾ VIỆT
  Tiến cúng : (50.000 đ VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 3 Đằng hải-Hải phòng
 • ĐẶNG VĂN NHÂN
  Tiến cúng : (100.000 VNĐ ) - Một trăm ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 7 Hành Thiện
 • NGUYỄN XUÂN KHANH
  Tiến cúng : (100.000 VNĐ ) - Một trăm ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 7 Hành Thiện
 • NGUYỄN XUÂN NAM
  Tiến cúng : (50.000 đ VNĐ ) - Năm mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm 6Hành Thiện
 • TRẦN VĂN THẮNG
  Tiến cúng : (20.000 VNĐ ) - Hai muơi nghìn đồng
  Địa chỉ : Xóm 3 Hành Thiện
 • NGUYỄN XUÂN THIỆN
  Tiến cúng : (30.000 đ VNĐ ) - Ba mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Xóm Nội Khu -Hành thiện
 • NGUYỄN XUÂN HÙNG
  Tiến cúng : (20.000 VNĐ ) - Hai muơi nghìn đồng
  Địa chỉ : Xóm 3 Hành Thiện
 • NGUYỄN XUÂN HÙNG
  Tiến cúng : (20.000 VNĐ ) - Hai muơi nghìn đồng
  Địa chỉ : Xóm 3 Hành Thiện
 • PHẠM THỊ THẢO
  Tiến cúng : (30.000 đ VNĐ ) - Ba mươi ngàn đồng
  Địa chỉ : Đông Anh-Hà nội

Diễn đàn

Trí thức tiêu biểu người Hành Thiện

 • Trường Chinh

  Tổng bí thư Trường Chinh

 • Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu

  Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu

 • Giáo sư, Bác sỹ Đặng Vũ Hỷ

  Giáo sư, Bác sỹ Đặng Vũ Hỷ

 • Thiếu tướng, giáo sư, tiến sỹ y khoa, anh hùng lực lượng vũ trang, thầy thuốc nhân dân Phạm Gia Triệu

  Thiếu tướng, giáo sư,.. Phạm Gia Triệu

 • Bộ trưởng Y tế, tiến sĩ Đặng Hồi Xuân (1929 - 1988)

  Bộ trưởng Y tế, tiến sĩ Đặng Hồi Xuân

 • Giáo sư, Tiến sỹ khoa học y khoa Đặng Đức Trạch

  Giáo sư, Tiến sỹ khoa học y khoa Đặng Đức Trạch

 • Thiếu tướng, Giáo sư, Bác sỹ Nguyễn Sỹ Quốc

  Thiếu tướng, Giáo sư, Bác sỹ Nguyễn Sỹ Quốc

 • Viện trưởng viện Marx - Lenin và tư tưởng HCM, Giáo sư Đặng Xuân Kỳ

  Viện trưởng viện Marx - .. Giáo sư Đặng Xuân Kỳ

 • Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, viện sĩ Đặng Vũ Minh

  Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, viện sĩ Đặng Vũ Minh